Nina , Koper, Slovenia

that morning, I remember that it was quite cold and rainy. but the sound meditation, it was therefore more powerful. The Sound was flooding the room and my body. The feeling was divine. serenity and harmony after the sound bath accompanied me a whole day. Thank you Ania
Nina , Koper, Slovenia

Tego poranka, pamiętam, że to było dość zimno i deszczowo. ale medytacja w dźwięku, była dźięki temu jeszcze bardziej pełna mocy.
Dźwięk wypełniłał salę  i moje ciało. Odczucia były boskie. Spokój i harmonia po kąpieli dźwiękowej towarzyszyły  mi cały dzień.
Dziękuję Aniu  Nina , Koper, Slovenia

Reklamy